Władze diecezjalne na lata 2019-2021.

Prezes

Monika Zubowicz
email: monika.zubowicz@wp.pl
tel. 508 529 492

Z-ca Prezesa

Dorota Ciołko

Członek Delegat

Szymon Ropel

Skarbnik

Maria Jeglińska
email: jeglinskamaria@gmail.com
tel. 723 975 349

Sekretarz

Agata Święconek
email: swieconek_agata@wp.pl
tel. 511 416 990

Z-ca Sekretarza

Klaudia Lubińska

Członek zwyczajny

Amelia Dłużniewska