Prezes:

 Monika Zubowicz

e-mail: monika.zubowicz@wp.pl

tel. 508 529 492

 

Vice Prezes:

 

Maria Jeglińska

e-mail: jeglinskamaria@gmail.com

tel. 723 975 349

 

Skarbnik:

Andrzej Orchowski

e-mail: andrzejorchowski2@interia.pl

tel. 883 191 737

Sekretarz:

Agata Święconek

 e-mail: swieconek_agata@wp.pl

tel. 511 416 990

 

Vice Sekretarz:

 Dorota Ciołko

 e-mail: ciolko14@wp.pl

tel. 723 752 695

 

Członek Delegat:

Klaudia Lubińska

e-mail: klaudiaa162@gmail.com

tel. 513 229 307

 

Członek zwyczajny:

Szymon Ropel