Prezes Zarządu

Monika Zubowicz
email: monika.zubowicz@wp.pl
tel. 508 529 492

Za-ca Prezesa

Dorota Ciołko

Członek Delegat

Szymon Ropel

Skarbnik

Amelia Dłużniewska

Sekretarz

Agata Święconek
email: swieconek_agata@wp.pl
tel. 511 416 990

Za-ca Sekretarza

Joanna Kulesza

Członek Zwyczajny

Aniela Darmofał