Spotkania- piątek

Prezes: Patrycja Laszczkowska, e-mail: patrycja.laszczkowska@wp.pl

Asystent: Ks. Jacek Łukaszewicz