Przewodnicząca:

Gabriela Kleczkowska

Z-ca Przewodniczącej:

Gabriela Górko

Sekretarz DKR:

Weronika Zajkowska