Przewodnicząca:

 Karolina Baluta

e-mail: karolina1030@vp.pl

 

Z-ca Przewodniczącej:

Szymon Kozioł

e-mail: szymon.koziol@onet.pl

 

Członek DKR:

Gabriela Kleczkowska